Titerbepaling bij een hond


Algemeen

Zoals u al hebt kunnen lezen, is het zeer belangrijk om honden door middel van vaccinaties te beschermen tegen een aantal (potentieel) dodelijke ziekten.

De twee puppy-entingen op 9 en 12 weken tegen parvo, hepatitis en hondenziekte zouden zeker aan elke puppy gegeven moeten worden. Ook leptospirose is een erg belangrijke vaccinatie die dan gegeven wordt. Kennelhoest en rabiës zijn niet voor elke hond noodzakelijk; wij zullen u tijdens het eerste consult advies 'op maat' geven over welke vaccinaties voor uw dier noodzakelijk zijn. Uiteraard wordt uw dier dan ook volledig en grondig nagekeken.

Na een jaar moet zoals gezegd de grote cocktail nogmaals gegeven worden.
Leptospirose geven we in principe ieder jaar, en 3 jaar na de enting op de leeftijd van 1 jaar krijgen honden opnieuw de grote cocktail.

Wat is titeren

Sinds een aantal jaar is er een beweging op gang gekomen dat mensen hun dieren (en hun kinderen) steeds minder willen laten vaccineren. Het zou gaan om 'chemische troep' die je zomaar in een gezond dier inspuit, en waar mogelijk nadelige effecten van zouden kunnen optreden.

Het is natuurlijk zeker niet goed en onnodig om dieren te vaak te vaccineren. Om deze reden wordt de grote cocktail de laatste jaren bij de meeste klinieken sowieso al om de drie jaar gegeven. Sommige dieren kunnen inderdaad slecht reageren op de vaccinaties; sommige dieren zijn erg sloom na de vaccinatie, een enkele keer zien we wel eens een allergische reactie, en dieren met bijvoorbeeld epilepsie zouden slecht op de vaccinatie kunnen reageren.

We willen echter nog eens met klem benadrukken dat de voordelen van vaccineren ruimschoots opwegen tegen de eventuele bijwerkingen (waarvan er heel veel absoluut niet bewezen zijn; zeker de nieuwe leptospirose vaccinatie wordt vaak ten onrechte onder vuur genomen). Dankzij vaccineren zijn er veel minder slachtoffers van deze vervelende ziekten, en eerlijk gezegd zien we hier maar heel zelden vervelende bijwerkingen; zeker dodelijke slachtoffers of andere extreme dingen die je op internet wel eens leest, hebben wij hier nog nooit gezien.

Voor dieren die toch al eens een entreactie hebben vertoond (bijvoorbeeld erge sloomheid of een allergische reactie) en voor dieren van mensen die sceptisch zijn ten opzichte van vaccineren, is er nu een oplossing in de vorm van 'titeren'.

Bij titeren wordt er, door middel van een druppel bloed die van het dier wordt afgenomen, bepaald of het dier voldoende antistoffen heeft ontwikkeld tegen de ziekten waartegen het gevaccineerd werd.

Indien er voldoende antistoffen aanwezig zijn in het bloed, hoeft het dier dat jaar dan niet de grote cocktail te krijgen. Helaas is deze titerbepaling wel een momentopname; men weet dat het dier op dat moment voldoende antistoffen heeft tegen de geteste ziekten, maar men weet niet hoe lang het nog voldoende antistoffen zal hebben. Daarom zou deze bepaling na een jaar herhaald moeten worden (theoretisch is het dus zelfs mogelijk dat het dier na een half jaar al niet meer voldoende antistoffen heeft).

Men kan de titerbepaling ook inzetten om te testen of de hond na de puppyvaccinaties wel voldoende antistoffen heeft ontwikkeld; het is bekend dat sommige honden geen of zeer weinig antistoffen opbouwen als reactie op de vaccinaties, in dit geval kan een extra vaccinatie gegeven worden.

Helaas is het niet mogelijk om titers te bepalen voor leptospirose en kennelhoest. Deze vaccinaties moeten dus na een jaar sowieso herhaald worden (kennelhoest is hierbij optioneel; als het dier bijvoorbeeld niet meer naar de hondenschool of het pension hoeft, hoeft de vaccinatie niet meer herhaald worden).

Is het goedkoper om te titeren en zo vaccinaties uit te stellen?

Hier kunnen we heel duidelijk over zijn: Nee.

Titeren wordt niet gedaan om kosten te besparen, maar om te zorgen dat het dier niet te vaak gevaccineerd hoeft te worden. Je betaalt wat meer voor de titerbepaling dan dat een vaccinatie kost, en als je 'pech' hebt, moet het dier alsnog gevaccineerd worden.

De kosten van een titerbepaling zijn 50 euro voor 1 dier; als er meer dieren tegelijk getest worden is de test iets goedkoper. Bij 2 honden tegelijk kost de test 47,50 per dier, voor 3 of meer honden tegelijk 45 euro per dier. Als het dier gevaccineerd wordt, krijgt u 20 euro korting op de vaccinatie (op de leptospirose enting of op de volledige cocktail + leptospirose).

Uiteraard wordt het dier volledig en grondig nagekeken.

Houd er rekening mee dat het wat meer tijd kost dan een gewone vaccinatie: eerst wordt er bloed genomen, en dit moet dan ook nog onderzocht worden wat enige tijd kost. Om deze reden doen we de titerbepaling uitsluitend op afspraak en wordt u later op de dag (of de volgende dag) terug gebeld met de uitslag. We geven de leptospirose enting pas als de uitslag bekend is, om te vermijden dat we het dier 2 keer moeten prikken (de leptospirose enting zit in dezelfde spuit als de cocktail).